شرکت ایجاد صنعت خاورمیانه یکی از شرکت های زیرمجموعه شرکت ISCO GROUP می باشد که یکی از اولین شرکت های برتر سازنده و تامین کننده تجهیزات و مواد، ارائه دهنده خدمات در پروژه های مهم نفت، گاز و پتروشیمی در ایران بوده است.
شرکت خصوصی ISCO-ME با مالکیت خصوصی در ایران- تهران مستقر می باشد. استراتژی رقابتی این شرکت ارتباط با شرکت های بین المللی بمنظور دستیابی به فرصت های موجود در منطقه می باشد.

  • چشم انداز و ارزش ها

در این شرکت ما برای کارکنان سطوح مختلف، مشتریان، مدیران میانی، شرکا و همه جامعه هدفمان ارزش قائل هستیم. شعار برنامه ارزشی ما “توجه می کنیم” است.
ارزش های ما بخش مهمی از فرهنگ سازمانی ما را می سازد و به ارتقا سطح رفتار سازمانی کارکنان و مدیران سطوح مختلف سازمانیمان، یاری می رساند.
چشم انداز ما عبارتند از: ما روشنگر راه های پویا و پایدار صنعت کشورمان شویم. ارزشهای ما هر روز بصورت فردی، در قالب کارتیمی و بعنوان یک سازمان منسجم رهنمون ما هستند. از طریق برنامه ارزشی خود که مسئولیت داریم که با چشم اندازی باز و انعطاف پذیر در امور پیش رویم.

  • مسئوليت پذیری

ما در مقابل سلامتی، ایمنی و مدیریت محیط زیست متعهد هستیم. ما مسئولیت های اجتماعی را برعهده گرفته ایم و طبق موازین اخلاقی عمل می کنیم.
ما قابل اعتماد و اطمینان هستیم. انتظارات واقع بینانه را به حقیقت بدل می کنیم. نتیجه گرا هستیم و به وعهده های خود عمل می کنیم.
روابطمان میان خود و مشتریانمان براساس احترام و اعتماد متقابل است.

  • رویاهایمان

امیدواریم بتوانیم راه هایی برای حل چالش های پیش روی مشتریانمان شناسایی و بیابیم.
ما همیشه بدنبال ایده های خلاقانه و نوآورانه هستیم.

  • پذیرا

همیشه پذیرای گفتگو و گفتمان های سازنده هستیم.
صداقت را پیشه خود ساخته ایم، بازخورد روشنی را برای ترغیب یکدیگر چه در کار تیمی و چه در امور فردی ارائه می کنیم.

  • انعطاف پذیری

ما خلاق، سازگار با آنچه مشتریانمان می خواهند و همیشه آماده ارائه خدمت هستیم. در صورت لزوم، می توانیم به سرعت تغییرات لازم را اعمال کنیم.
همکاران ما به صورتی موثر و ایمن کار می کنند. ما به نیاز مشتریانمان رسیدگی می کنیم و راه حل مطلوب رفع نیازشان را می یابیم.