کارفرما
شرکت انتقال گاز ایران (منطقه 3 عملیات انتقال گاز )
سایز لوله
خط لوله 48 اینچ گاز طبیعی
نوع عیب
تکه برداری توسط شاخ بیل و یا لودر در هنگام ساخت لوله
عملیات انجام شده
تعمیر دائمی و تقویت تکه های فوق روی لوله با استفاده از غلاف های  کامپوزیتی کلاک اسپرینگ