کارفرما
شرکت انتقال گاز ایران (منطقه 3 عملیات انتقال گاز )
سایز لوله
خط لوله 48 اینچ گاز طبیعی
نوع عیب
چروکیدگی لوله ناشی از خم زدن لوله در هنگام ساخت لوله
عملیات انجام شده
تعمیر و تقویت لوله از قسمت های چروکیدگی با استفاده از غلاف های کامپوزیتی کلاک اسپرینگ