ما از طریق شرکای تجاری خاص اروپایی خود قادر به پیاده سازی و توسعه در زمینه های کاهش هزینه و نوآوری در بخش نفت و گاز هستیم. خدمات دانش بنیان توسعه کسب و کار همپای کارشناسان فنی و خبره در همه زمینه ها، اساس خلق ارزش و فرصت نوآوری را پدید می آورد.
این امر به مشتریانمان این امکان را می دهد تا:
– شناسایی فرصت های خلق ارزش
– فراهم آوردن بستر تجاری پایدار برای سرمایه گذاران
– افزایش حاشیه سود در معیارهای اقتصادی پروژه
– افزایش تولید نفت از مزارع تولیدی
در همین راستا شبکه ای از تخصص های شناخته شده ما در موارد زیر کاربرد دارند:
* ارزیابی مخازن
* ارائه راه های حفاری و تکمیل آن
* گسترش خدمات زیردریا
* ارائه تسهیلات تولید (تخصیص Host)
* ارائه راه حل های صادرات نفت
* مدیریت ساخت و ساز
* ارائه مدلهای هزینه های تخطی
علاوه بر موارد فوق، تیم تخصصی ما هر گونه چالش را اعم از عملیات، بهره برداری نفت و گاز از مزارع تولیدکننده را با نوآوری و هنر یافتن راه حل مناسب مرتفع می سازد.