با استفاده از متخصصان بومی و اروپایی در اختیار شرکت ایجاد صنعت خاورمیانه ، این شرکت توانایی تهیه کامل ارزیابی استراکچر دریایی جهت طراحی جدید و یا جکت های موجود را دارا می باشد. همچنین تجربیات کاری اخیر ما اجرای یک پروژه ارزیابی خستگی و صدور تاییدیه فنی  یک جکت در خلیج فارس بوده است.