دستگاه های برش بریدن و صاف کردن سطح عملیات، خواباندن بیرون زدگی های مته کاری و فرزکاری را در جنس و سایزهای مختلف لوله بعهده دارند.
دستگاهی سبک، قابل حمل با دست و مهندسی جهت آماده کردن سطح جوشکاری بروی لوله می باشد.