ماشین های خم کاری لوله  (Bending Machine) به گونه ای طراحی شده اند که سخت ترین کارها را در سخت ترین شرایط عملیاتی انجام دهد. این ماشین های خم کاری لوله دارای ظرفیت خمش لوله ها به قطرهای 6 تا 60 اینچ قطر لوله با بالاترین ضخامت دیواره لوله های با مشخصات X100 میباشد. این نوع ماشین ها در شش مدل 6”-24” ، 16”-30” ، 22”-36” ، 32”-42” ،  36”-48” و 48”-60” تولید میشوند.

قاب مخصوص استیل با استحکام بالا و اجزای سنگین ساخته شده به راحتی ظرفیت خمش مورد نیاز را فراهم می آورد. طراحی پیشرفته این ماشین و همچنین مواد اولیه با کیفیت بالا آن ، حتی در سخت ترین شرایط ، حداکثر کارایی این ماشین را تضمین می کند.