این جرثقیل ها برای خواباندن، بالا و پایین کشیدن لوله کاربرد دارند. آن را در محیط های مختلف کاری مانند باتلاق، بیابان و تپه بکار می گیرند.