ما از طریق شرکای تجاری خاص اروپایی خود قادر به فراهم ساختن و یک تیم ارائه خدمات مهندسی و مدیریت پروژه مجهز برای مشتریانمان هستیم.
تیم تخصصی ما با بیش از 25 سال تجربه در زمینه طراحی و ساخت تا تجهیز کامل تاسیسات پتروشیمی یکپارچه آماده ارائه خدمات می باشد.
پاسخگویی به نیاز مشتریانمان در یک سیستم یکپارچه، در کنار مدیریت پروژه، ارائه کلیه خدمات تخصصی در زمینه پیمانکاری در کنار کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری، افزایش کارایی و ایمنی از افتخارات ماست.