کارفرما
شرکت پتروشیمی کاویان (خط لوله اتیلن غرب)
سایز لوله
خط لوله 24 اینچ اتیلن
نوع عیب
کنده­ گی لوله
عملیات انجام شده
تعمیر دائمی و تقویت قسمت کندگی لوله بوسیله غلاف های کامپوزیتی  کلاک اسپرینگ