کارفرما
شرکت انتقال گاز ایران (منطقه 6 عملیات انتقال گاز )
سایز لوله
  خط لوله 24 اینچ گاز طبیعی
نوع عیب
خوردگی ­های خوشه ای به میزان 60 درصد ضخامت لوله
عملیات انجام شده
 تعمیر دائمی خوردگی های خارجی لوله با استفاده از غلاف های کامپوزیتی کلاک اسپرینگ
کارفرما
شرکت انتقال گاز ایران (منطقه 3 عملیات انتقال گاز )
سایز لوله
خط لوله 48 اینچ صادراتی
نوع عیب
خوردگی­ خارجی لوله
عملیات انجام شده
تعمیر دائمی خوردگی های خارجی لوله با استفاده از غلاف های کامپوزیتی کلاک اسپرینگ
 
کارفرما
شرکت پتروشیمی کاویان (خط لوله اتیلن غرب)
سایز لوله
خط لوله 20 و 24 اینچ خط لوله اتیلن
نوع عیب
خوردگی خارجی بیش از 80 نقطه و میزان خوردگی تا 80 درصد ضخامت خط لوله
عملیات انجام شده
تعمیر دائمی و تقویت  لوله بوسیله غلاف های کامپوزیتی  کلاک اسپرینگ